Resmi Gazete

 
Duyurular

Güncel duyuruları buradan takip edebilirsiniz.
GİRİŞ

 
DİĞER HİZMETLERİMİZ
 • Gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) tespiti
 • Transit işlemleri
 • Gümrük antrepo uygulamaları
 • Gümrük vergileri hesaplamalarI
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifikaları uygulamaları
 • Serbest bölge uygulamaları
 • Dahilde İşleme İzni Uygulamaları
 • Geçici ithalat ile ilgili işlemler
 • Hariçte işleme İzni uygulamaları
 • Posta Gümrük İşlemleri
 • Eşya devir işlemleri
 • Ev eşyası ve Personel eşyası işlemleri
 • Transit Ticaret İşlemleri
 • Tüm İhracat ve İthalat İşlemleri
 • T.S.E Belgelendirme Uygulamaları
 • Tamir Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri
 • Kayıt Belgesi Alınması
 • Mahrecine İade İşlemleri
 • Menşe Belgesi Uygulamaları
 • Muafiyetler ve Uygulamaları
 • Özel Antrepo Uygulamaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Dış Ticaret Mevzuatı Bilgilendirme
 • Eur 1 Belgesi Uygulamaları
 • Bedelsiz İhracat İşlemleri
 • Aktarma (Transit) İşlemleri
 • Fuar Eşyası (Geçici Çıkış ve Giriş) İşlemleri

Firmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.

 • TSE , Kimyahane raporları alınması
 • Gözetim Belgesi alınması
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri
 • İthal Lisansı alınması
 • Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri

GÜMRÜK SİSTEMİNE TANITILMASI İÇİN İSTENİLEN GEREKLİ EVRAKLAR

1- VEKALETNAME (Noterden 2 nüsha onaylı)
2- İMZA SİRKÜLERİ(1 Adet )
3- TİCARET SİCİL GAZETESİ( Ticari Sicil Memurluğundan aslı gibidir alınabilir)(1 Adet )
4- FALİYET BELGESİ (Ticaret Odasından) (1 Adet )
5- VERGİ DAİRESİ MÜKELLEF YAZISI (Vergi Dairesin den İmzalı kaşeli veya İnternet ortamından barkodlu döküm alınabilir.) (1 Adet )
6- NÜFUS CÜZDAN SURETİ Noterden (İmzaya Yetkili Şahıs yada Şahısların) (1 Adet )

1 Adet FİRMA KAŞESİ

Birkaç Adet ANTETLİ KAĞIDI

Not:Evraklar Noter tasdikli veya orjinal olacaktır.Sayfa Kategorisi: HİZMETLERİMİZ
 
Döviz Kurları

 
Online